Podsumowanie konkursu ekologicznego „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”

 

Konkurs „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” organizowany jest już od ośmiu lat i stanowi jeden z etapów prowadzenia przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu selektywnej zbiórki odpadów. Celem tego przedsięwzięcia jest wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska jakim są zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe oraz szerzenie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Konkursem w edycji >>2016<< objętych zostało 58 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu oświęcimskiego. W wyznaczonym terminie udział w konkursie zgłosiło 30 szkół. Szkoły zostały podzielone na dwie grupy poniżej 200 uczniów i powyżej 200 uczniów. Podczas trwania konkursu Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu jako organizator zapewnił bezpłatne dostarczenie materiałów edukacyjnych w postaci plakatów i ulotek, wyposażył szkoły w odpowiednio oznakowane specjalistyczne pojemniki do gromadzenia baterii, odbierał zebrane baterie, ważył je na legalizowanej wadze oraz potwierdzał ilości przekazane na kartach przekazania odpadów. W dniu 08 maja 2017 roku odbyło się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród. Nagrody i dyplomy wręczał Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. wraz z pomysłodawcą konkursu wiceprezydentem Miasta Oświęcim Pan Andrzej Bojarski i Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Panią Małgorzatą Sikorą. 

 Zwycięzcy konkursu ekologicznego „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii” >>Edycja 2016<<

Grupa I (do 200 uczniów)

 Lp. Nazwa Szkoły
 Miasto/Gmina Opiekun konkursu
I miejsce
1
Szkoła Podstawowa w Palczowicach Gmina Zatormgr Karolina Knapik - Giermek
II miejsce
 2 Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego Włosienica, ul. Suskiego 53 Włosienica
(Gmina Oświęcim)
mgr Halina Guzdek
III miejsce
 3Szkoła Podstawowa w LaskowejGmina Zatormgr Bernadetta Knapik

 

Grupa II (powyżej 200 uczniów)

 Lp. Nazwa Szkoły
 Miasto/Gmina Opiekun Konkursu
I miejsce
 1Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Grojec, al. Ogrodowa 2Gmina Oświęcimmgr Małgorzata Chwierut
II miejsce
 2Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi Gmina Kętymgr Beata Matusiak
III miejsce
3
Szkoła Podstawowa nr 9 w Oświęcimiu Miasto Oświęcimmgr Piotr Kazanowski
 

Od I edycji łącznie zebraliśmy już niebagatelną ilość 31 388,90 kg zużytych baterii przy udziale szkół z terenu Powiatu Oświęcimskiego.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej edycji konkursu ekologicznego i zapraszają do wzięcia udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu.


opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny
opis niedostepny