Wydział Zieleni

Przedmiotem działalności Wydziału jest:

1.  Urządzanie i pielęgnacja zieleni.

2.  Wycinka i przycinka drzew, w tym również zabytkowych.
3.  Frezowanie pniaków drzew.
4.  Zrębkowanie gałęzi.
5.  Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na chodnikach, ciągach pieszych i rowerowych.
6.  Usługi agrotechniczne oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

7.  Zagospodarowanie nowych terenów.
8.  Projektowanie i urządzanie ogrodów.
9.  Prowadzenie usług transportowych.

Ponadto Wydział Zieleni:

ü Zarządza Targowiskiem Miejskim w Oświęcimiu,

ü Uczestniczy w realizacji programów społecznie użytecznych współdziałając z Urzędem Miasta oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.Realizacja zleconych usług odbywa się przy użyciu nowoczesnego sprzętu, w tym m.in:

ü ciągników,

ü pojazdów z zabudowanymi wysięgnikami 18 metrowymi i 27 metrowymi,

ü kosiarek do jednoczesnego koszenia i zbierania trawy oraz mulczowania,

ü kosiarek bijakowych,

ü frezarki do pniaków

ü rębarek do gałęzi.