Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mieście Oświęcim dla prawobrzeżnej części Miasta Oświęcim obejmującej osiedle Chemików, Monowice i Dwory.